Draw #1

4/16/2016 12:00 PM

Draw #1 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
E Poland   0 3 0 1 0 0 0 X     4
Latvia * 4 0 3 0 1 1 1 X     10

Poland
Second
51
Lead
57
Latvia
Second
69
Lead
68

Draw #2

4/17/2016 11:15 AM

Draw #2 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
C Slovakia   0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 7
Poland * 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5

Slovakia
Second
43
Lead
48
Poland
Second
57
Lead
49

Draw #4

4/18/2016 8:00 AM

Draw #4 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
E Bulgaria * 0 0 1 0 0 2 0 X     3
Poland   1 1 0 2 1 0 3 X     8

Bulgaria
Second
54
Lead
51
Poland
Second
56
Lead
57

Draw #5

4/19/2016 8:00 AM

Draw #5 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
D Hungary * 0 4 0 0 2 1 0 X     7
Poland   1 0 1 2 0 0 1 X     5

Hungary
Second
68
Lead
61
Poland
Second
55
Lead
56

Draw #6

4/20/2016 11:15 AM

Draw #6 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
B Poland * 3 1 2 0 1 1 X X     8
Belgium   0 0 0 2 0 0 X X     2

Poland
Second
59
Lead
59
Belgium
Second
25
Lead
46

Draw #7

4/20/2016 5:45 PM

Draw #7 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
A Poland * 0 3 3 4 0 0 0 X     10
Switzerland   1 0 0 0 1 1 1 X     4

Poland
Second
47
Lead
57
Switzerland
Second
51
Lead
59

Tie-break #1

4/21/2016 5:45 PM

Tie-break #1 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
B Bulgaria * 0 2 1 1 0 1 0 0     5
Poland   1 0 0 0 1 0 1 1     4

Bulgaria
Second
82
Lead
68
Poland
Second
74
Lead
64