Round robin

Person   Average 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Austria Austria 0 0 - 0 - 0 - - - - 0 - 0 - 0
Korea Korea 0 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - - 0
Hong Kong Hong Kong 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - - 0 - 0
Poland Poland 0 0 - 0 - 0 - - - - 0 - 0 - 0
Latvia Latvia 0 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - - 0
Chinese Taipei Chinese Taipei 0 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - -
Kazakhstan Kazakhstan 0 0 - - - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0
Italy Italy 0 0 - 0 - - - - 0 - 0 - 0 - 0
Netherlands Netherlands 0 0 - 0 - - - - 0 - 0 - 0 - 0
Nigeria Nigeria 0 0 - - - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0
Slovakia Slovakia 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - - 0 - 0
Belarus Belarus 0 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - -
China China 0 - 0 - - - 0 0 - 0 - 0 - 0 -
Germany Germany 0 - 0 - 0 - 0 0 - - - 0 - 0 -
Belgium Belgium 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 -
France France 0 - 0 - - - 0 0 - 0 - 0 - 0 -
Kosovo Kosovo 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 -
Ukraine Ukraine 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - - -
Saudi Arabia Saudi Arabia 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - - - 0 -
Turkey Turkey 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 -
Denmark Denmark 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - - - 0 -
Wales Wales 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 -
Romania Romania 0 - 0 - 0 - 0 0 - - - 0 - 0 -
Ireland Ireland 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - - -
Slovenia Slovenia 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0
Lithuania Lithuania 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0
Brazil Brazil 0 - - - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 -
Guyana Guyana 0 - - - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 -
No data.
No data.
No data.
No data.
No data.