Draw #2

12/2/2022 8:30 PM

Draw #2 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
A China                       NaN
India                       NaN

China
India

Draw #6

12/3/2022 7:30 PM

Draw #6 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
A India                       NaN
Portugal                       NaN

India
Portugal

Draw #7

12/4/2022 9:00 AM

Draw #7 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
B India                       NaN
France                       NaN

India
France

Draw #9

12/4/2022 4:00 PM

Draw #9 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
D Chinese Taipei                       NaN
India                       NaN

Chinese Taipei
India

Draw #11

12/5/2022 9:00 AM

Draw #11 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
E Wales                       NaN
India                       NaN

Wales
India

Draw #13

12/5/2022 4:00 PM

Draw #13 1 2 3 4 5 6 7 8     Total
C India                       NaN
Lithuania                       NaN

India
Lithuania