Round robin

Person   Average 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T1 T2
Denmark Denmark 0 0 - 0 - - 0 0 - - - 0
Mexico Mexico 0 0 - - - - 0 0 0 - - -
Kazakhstan Kazakhstan 0 0 - 0 - 0 - - - 0 0 0
Brazil Brazil 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 -
Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0 - 0 - 0 - 0 0 - - - -
Portugal Portugal 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0
Belarus Belarus 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0
Latvia Latvia 0 - 0 - 0 - 0 0 - - - 0
Slovakia Slovakia 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - -
Lithuania Lithuania 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - -
Slovenia Slovenia 0 - - 0 0 0 - - 0 - - -
Turkey Turkey 0 - - 0 - 0 - - 0 0 - 0
Nigeria Nigeria 0 - - 0 0 - - - 0 0 - -
Austria Austria 0 - - 0 - - 0 0 0 - 0 -
Chinese Taipei Chinese Taipei 0 - - 0 0 - - 0 0 - 0 -
Belgium Belgium 0 - - 0 0 - 0 - 0 - - -
No data.
No data.
No data.
No data.
No data.