Pacific-Asia Curling Championships 2011

Men

NANJING, China
Nanjing Olympic Sports Center
11/19/2011 - 11/26/2011

Final Ranking

Position   Association
1 China
China
Rui Liu, Xiaoming Xu, Dexin Ba, Lu'an Chen, Jialiang Zang
2 New Zealand
New Zealand
Peter de Boer, Sean Becker, Scott Becker, Kenny Thomson, Philip Dowling
3 Korea
Korea
Chang-Min Kim, Min-Chan Kim, Se Hyeon Seong, Young Seon Seo, Eun-Su Oh
4 Australia
Australia
Hugh Millikin, Wyatt Buck, Matt Panoussi, Vaughan Rossier
5 Chinese Taipei
Chinese Taipei
Randolph Shen, Brendon Liu, Nicholas Hsu, Justin Hsu, Steve Koo
6 Japan
Japan
Makoto Tsuruga, Yuki Sawamukai, Yusaku Shibaya, Ryosuke Haneishi, Taichi Teramachi
Final
China
-
New Zealand
5 - 2
Bronze game
Australia
-
Korea
2 - 9
Semifinals, game 2
Korea
-
New Zealand
5 - 7
Semifinals
Australia
-
China
3 - 7
Korea
-
New Zealand
2 - 8

Group Standings

Group A

Position   Association Record
1 China China 9 - 1
2 Korea Korea 7 - 3
3 New Zealand New Zealand 5 - 5
4 Australia Australia 5 - 5
5 Chinese Taipei Chinese Taipei 3 - 7
6 Japan Japan 1 - 9

Group A

Draw #1
New Zealand
-
Korea
5 - 9
Australia
-
China
4 - 11
Chinese Taipei
-
Japan
6 - 3
Draw #2
Korea
-
Chinese Taipei
8 - 7
New Zealand
-
China
1 - 6
Australia
-
Japan
9 - 7
Draw #3
Australia
-
Chinese Taipei
5 - 3
Japan
-
New Zealand
6 - 8
Korea
-
China
9 - 6
Draw #4
Korea
-
Japan
10 - 4
China
-
Chinese Taipei
10 - 2
New Zealand
-
Australia
8 - 3
Draw #5
Chinese Taipei
-
New Zealand
8 - 5
China
-
Japan
6 - 4
Korea
-
Australia
9 - 1
Draw #6
China
-
Australia
6 - 2
Korea
-
New Zealand
5 - 6
Japan
-
Chinese Taipei
6 - 8
Draw #7
Korea
-
Chinese Taipei
9 - 6
Japan
-
Australia
8 - 6
China
-
New Zealand
6 - 4
Draw #8
New Zealand
-
Japan
7 - 2
Chinese Taipei
-
Australia
5 - 9
China
-
Korea
4 - 3
Draw #9
Japan
-
Korea
8 - 12
Australia
-
New Zealand
8 - 6
Chinese Taipei
-
China
5 - 8
Draw #10
Japan
-
China
7 - 8
New Zealand
-
Chinese Taipei
5 - 2
Australia
-
Korea
6 - 5